EXTREME SKIN BARIER - Kem điều trị phục hồi và tái tạo lớp phòng vệ tự nhiên cho mọi làn da, cấp ẩm nôi dưỡng làn da khỏe mạnh

EXTREME SKIN BARIER - Kem điều trị phục hồi và tái tạo lớp phòng vệ tự nhiên cho mọi làn da, cấp ẩm nôi dưỡng làn da khỏe mạnh

2,600,000₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

EXTREME SKIN BARIER - Kem điều trị phục hồi và tái tạo lớp phòng vệ tự nhiên cho mọi làn da, cấp ẩm nôi dưỡng làn da khỏe mạnh

𝑽𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎 𝑴𝑶𝑰𝑺𝑻𝑼𝑹𝑰𝒁𝑰𝑵𝑮 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑳𝑬𝑿
𝑷𝑨𝑵𝑻𝑯𝑬𝑵𝑶𝑳, 𝑯𝒀𝑨𝑳𝑼𝑹𝑶𝑵𝑰𝑪 𝑨𝑪𝑰𝑫, 𝑩𝑰𝑶𝑺𝑨𝑪𝑪𝑯𝑨𝑹𝑰𝑫𝑬 𝑮𝑼𝑴-4 giúp:

-𝑯𝒐̂̀𝒊 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒅𝒂 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒏 𝒅𝒂 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒙𝒖́𝒄 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂̆́𝒄 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕
-𝑪𝒂̂́𝒑 𝒂̂̉𝒎, 𝒏𝒖𝒐̂𝒊 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈, 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂ 𝒅𝒂
-𝑻𝒂́𝒊 𝒕𝒂̣𝒐 𝒅𝒂
-𝑻𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒓𝒂̀𝒐 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒅𝒂
-𝑪𝒂̉𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒐̣̂ đ𝒂̀𝒏 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒂
-𝑵𝒉𝒖̛ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒂́𝒐 𝒈𝒊𝒂́𝒑 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂ 𝒅𝒂 𝒌𝒉𝒐̉𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒉𝒂̣𝒊 𝒕𝒖̛̀ 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒃𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒐𝒂̀𝒊

=> Sử dụng thường xuyên hằng ngày 2 lần sáng và tối để đạt được hiệu quả dưỡng da tốt nhất

Xem thêm

Sản phẩm liên quan

 EXTREME SKIN BARIER - Kem điều trị phục hồi và tái tạo lớp phòng vệ tự nhiên cho mọi làn da, cấp ẩm nôi dưỡng làn da khỏe mạnh